Taktsblad

DOWNLOAD
Takstblad 2022 pr. 1.1.2022

januar 2022

Prisudviklingen på gas, el og CO2-kvoter gør at vi ser os nødsaget til at hæve varmeprisen endnu en gang. 

Prisstigningen er indarbejdet i det nye takstblad pr. 1. januar 2022