Siden vi fik lov at købe varme i Hadsund er varmeprisen faldet til samme niveau som landsgennemsnittet -og som i Hadsund

Taktsblad

DOWNLOAD
Takstblad 2019.2020.pdf