Årsregnskabet er nu på hjemmesiden

4. september 2020

Årsregnskab 2019/2020 er nu lagt på siden under økonomi. Se det her.

I ledelsens beretning kan man bl.a. læse, at det ordinære resultat udgør -402.995 kr. mod sidste år -905.530 kr.

Vi har som alle andre varmeværker mistet grundbeløbet 1. januar 2019, så var nødsaget til at hæve prisen lidt i 2019/2020 og igen i det kommende år.

Her sidst i september kobler vi ny forbruger nr. 80 på efter oktober 2013, hvilket svarer til en stigning på godt 22 %. I dag er vi 442 forbrugere.

Det er i år 25 år siden at Veddum – Skelund – Visborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev stiftet og idriftsat. I den anledning vil vi holde åbent hus en gang i oktober, med fokus på husinstallationer og manglende afkøling. Det er her vi nu kan hente den største forbedring af værkets drift.