Årsregnskab 2020 2021

6. september 2021

Årets resultat udgør -736.835 kr. mod sidste år -402.995 kr. Årets resultat svarer ikke til det bestyrelsen havde forventet i maj, da vi lavede budget.

Udviklingen i gas- og elpriser bevirkede, at vi allerede midt juni var nød til at revidere vores budget med en prisstigning på 135.-kr. pr. måned.

Vi er dog stadigvæk inde i en god vækst. Sidst i september kobler vi ny forbruger nr. 85 på efter oktober 2013. I dag er vi 448 forbrugere.

Se udkast til årsregnskabet her.