Generalforsamling 2020

20. august 2020

Der afholdes generalforsamling 21. september 2020 i Visborg forsamlingshus

kl. 18:00 serveres der gule ærter
kl. 19:00 afholdes selve generalforsamlingen.

Årsrapporten kan ses under økonomi

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Anders Andersen. Johnny Rasmussen og Tom Meldgaard er på valg til bestyrelsen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Jørgen Lukow, Hans Jørgen Hansen og Palle Nielsen er på valg som suppleanter
 10. Valg af revisor

Forslag til generalforsamlingen sendes skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen opfordrer til at møde op.