Generalforsamling 2019

16. september 2019

Generalforsamling mandag 16. september 2019 kl. 19:00 i Veddum Sal

 

Referat

 1. Valg af dirigent
  _ Danny Juhl Jensen
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  _ Udleveret og gennemgået ved formand Anders Andersen
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  _ Det udleverede regnskab gennemgået ved revisor Jørgen Velling
  _ Godkendt
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  _ Udleveret budget gennemgået ved revisor Jørgen Velling
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af værkets drift
  samt investeringsplan for kommende år
  _ Drift- og investeringsplan gennemgået ved formand Anders Andersen
  _ Ingen forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra andelshavere
  _ Ingen forslag indkommet.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Jørn Aabel Luckow, Veddum. Genopst ikke.
                                                                                                      Orla Jørgensen foreslået og valgt
                                                                         Leif Eriksen, Skelund Genopst. ikke
                                                                                                      Peter Muhl foreslået og valgt.
                                                                         Jess Nørholm, Visborg Genopstiller
  _
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Orla Jørgensen, Veddum.
                                                                                                      Jørn Aabel Luckow Valgt
                                                                         Hans Jørgen Hansen, Skelund
                                                                         Palle Nielsen, Visborg
  _
 9. Valg af revisor
  _ Genvalg til Jørgen Velling.
 10. Eventuelt
  _ iab.