92% af fjernvarmen er produceret med vedvarende energi

25. december 2022

Varmedeklaration

Kraftvarmeværket har produceret 14 mio. kWh varme og 1 mio. kWh el i 2021/22.
58% af varmen kommer fra Hadsund, resten er produceret i Veddum.
Sammenlagt stammer 58% af varmen fra flis, 29% fra solvarme og de sidste 13% fra gas, der er en blanding af 38% biogas og 62% naturgas.
Andelen af vedvarende energi i form at flis, sol og biogas er 92%.