Princippet i fjernvarme er enkelt. Varmt vand fra varmeværket pumpes ud til forbrugerne. Hos forbrugerne afgiver vandet varme i en radiator eller i en varmeveksler. Det afkølede vand løber tilbage til varmeværket, hvor det varmes op igen.

Jo bedre vandet afkøles hos forbrugeren, jo mindre vand skal varmes op og pumpes rundt. En god afkøling betyder at du kan spare penge og vi kan producere billigere fjernvarme.

Når radiatoren fungerer som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden. Hvis der er flere radiatorer i samme rum, får du den bedste afkøling ved at indstille dem ens. En dårlig afkøling kan skyldes, at ventilen sidder fast eller at radiatoren er for lille til rummet.

En gammel fjernvarmeunit kan være årsag til en dårlig afkøling. Derfor giver varmeværket tilskud til udskiftning af unitten. Hvis du er i tvivl, så kontakt formanden.

I vinterperioden (november – marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst 33 0C.

I sommerperioden vil afkølingen være svingende, afhængig af varmebehovet.

Find din afkøling ved at logge ind på e-forsyning (Hvis det er første gang, du logger ind, skal du bruge dit forbrugernummer som brugernavn samt en firecifret adgangskode. Du finder disse oplysninger på opkrævningen fra værket.)

//