Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk 1996

Varmeværket

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk Amba har som formål er at drive fjernvarmeforsyning i Veddum, Skelund og Visborg baseret på miljøvenlige energikilder.

Varmeværket har 448 forbrugere og producerer 14 mio. kWh varme om året i 2021.

Solvarmeanlæg 2019

Varmedeklaration

Kraftvarmeværket har produceret 13 mio. kWh varme og 1 mio. kWh el i 2022/23.
67% af varmen kommer fra Hadsund, resten er produceret i Veddum.
Sammenlagt stammer 52% af varmen fra flis, 29% fra solvarme og de sidste 18% fra gas, der er en blanding af 40% biogas og 60% naturgas.
Andelen af vedvarende energi i form at flis, sol og biogas er 88%.

Historie

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk blev bygget i 1995 - 1996. Se billeder og læs om etableringen. Varmeværket fik en vanskelig start, da afgiften på naturgas steg langt mere end forudsat.

Efter en lang og sej politisk indsats åbnede folketinget endelig i 2012 for, at de hårdt ramte barmarksværker kunne få lov et købe varme produceret på biomasse.  Vi fik en aftale med Hadsund fjernvarme, som fra 1/1 2013 har suppleret os med varme produceret på flis.

I 2014 var varmeprisen faldet med 45 % og der kom medlemstilgang igen.

I 2016 supplerede værket med et solvarmeanlæg.

Den politiske baggrund

I 90’erne stod det højt på den energipolitiske dagsorden at sikre naturgasprojektets økonomi og udbrede kraftvarmen – også til mindre byer, der ikke havde fået individuel naturgasforsyning.

Selskabsøkonomien var god med den prisudvikling som anvendtes i prognoserne. Desværre holdt prisprognosen ikke. Gasprisen gik op og elprisen gik ned. Den fordel, som varmeforbrugerne havde håbet på, forsvandt, men de skulle fortsat betale et stort bidrag til gasprojektet i form af afgift til staten.

De gasfyrede kraftvarmeværker kom i mange år til at toppe listen over de dyreste fjernvarmeværker.

På den baggrund blev indført brændselsfrihed på en MW til de dyreste fjernvarmeværker.

I dag ser økonomien meget bedre ud for alle de gasfyrede barmarksværker. De fleste har udnyttet muligheden for dispensation og bragt økonomen ind i en positiv spiral, så nye kunder kommer til.[i]

 

[i] Kilde: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dansk-fjernvarme-barmarksvaerkerne-har-det-bedre

  1. januar 2017
//