Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk 1996

Varmeværket

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk Amba har som formål er at drive fjernvarmeforsyning i Veddum, Skelund og Visborg baseret på miljøvenlige energikilder.

Varmeværket har 437 forbrugere og leverer 13 mio. kWh varme om året. Kraftvarmeværket producerer el ved hjælp af gasmotorer. Overskudsvarmen anvendes til opvarmning af fjernvarmevand sammen med fjernvarme fra Hadsund og et solvarmeanlæg.

2/3 af varmen forventes at komme fra Hadsund fjernvarme, ¼ fra solen og kun de sidste 10 % fra naturgasmotorer og naturgaskedlen.

Historie

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk blev bygget i 1996. Varmeværket fik en vanskelig start, da afgiften på naturgas steg langt mere end forudsat.

Efter en lang og sej politisk indsats åbnede folketinget endelig i 2012 for, at de hårdt ramte barmarksværker kunne få lov et købe varme produceret på biomasse.  Vi fik en aftale med Hadsund fjernvarme, som fra 1/1 2013 har suppleret os med varme produceret på flis.

I 2014 var varmeprisen faldet med 45 % og der kom medlemstilgang igen.

I 2016 supplerede værket med et solvarmeanlæg.

Værket og solvarmeanlæg 2019
I 2019/20 kom 73 % af varmen fra Hadsund. Solvarmeanlægget producerede 20 %, mens gasmotoren producerede 6 % og kun 1 % måtte produceres på gaskedlen