Nyheder

Varmeprisen hos V-S-V Kraftvarmeværk er ikke høj nok til indefrysningsordning.

Folketinget har vedtaget en indefrysningsordning for kunder med høje fjernvarmepriser. Vores pris ligger under det prisloft, der er fastsat, så kun…

Konstituering

Formand Anders Andersen Næstformand og kasserer Johny Rasmussen Sekretær Orla Jørgensen

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00 i Visborg forsamlingshus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for…

Bestemmelser

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering beskriver betingelserne for levering af fjernvarme for kunden og for værket. Tekniske bestemmelser…

Varmedeklaration

Kraftvarmeværket har produceret 14 mio. kWh varme og 1 mio. kWh el i 2020/21. 67% af varmen kommer fra Hadsund, resten er produceret i Veddum. Samme…

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021. Bodil Holst blev valgt til ny suppleant fra Visborg

Gode råd om varme og indeklima

Se de små tegnefilm med gode råd om termostater, isolering, indeklima og varmt vand fra Fjernvarmens Informationsfond.

25 år med fjernvarme

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk blev bygget i 1995 -96.

Er din varmeinstallation tæt?

Er din varmeinstallation tæt?