Nyheder

Tab på salg af el må ikke indregnes i varmeprisen.

V-S-V kraftvarmeværk har haft et tab på salg af el i 2021. Dette tab betaler vi af på over varmeregningen. Energitilsynet har besluttet at tabet s...

Ny varmedeklaration 2023

Varmedeklaration Kraftvarmeværket har produceret 13 mio. kWh varme og 1 mio. kWh el i 2022/23. 67% af varmen kommer fra Hadsund, resten er producer...

Referat fra generalforsamling 2023

På generalforsamlingen var der genvalg til den siddende bestyrelse. Der kunne dog ikke findes en suppleant fra Skelund, så bestyrelsen er pålagt se...

Årsregnskabet er nu fremlagt

Det reviderede regnskab er nu fremlagt.

Varmeprisen hos V-S-V Kraftvarmeværk er ikke høj nok til indefrysningsordning.

Folketinget har vedtaget en indefrysningsordning for kunder med høje fjernvarmepriser. Vores pris ligger under det prisloft, der er fastsat, så ku...

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00 i Visborg forsamlingshus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for de...

Bestemmelser

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering beskriver betingelserne for levering af fjernvarme for kunden og for værket. Tekniske bestemmelse...

Varmedeklaration

Kraftvarmeværket har produceret 14 mio. kWh varme og 1 mio. kWh el i 2020/21. 67% af varmen kommer fra Hadsund, resten er produceret i Veddum. Samm...

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021. Bodil Holst blev valgt til ny suppleant fra Visborg

Gode råd om varme og indeklima

Se de små tegnefilm med gode råd om termostater, isolering, indeklima og varmt vand fra Fjernvarmens Informationsfond.

25 år med fjernvarme

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk blev bygget i 1995 -96.

Er din varmeinstallation tæt?

Er din varmeinstallation tæt?

V-S-V på Facebook

https://www.facebook.com/vsvkraftvarme/

Tilskud til udskiftning af unit

Varmeværket ejer til og med måleren. Alt efter måleren ejes af kunden. Vi giver dog tilskud til udskiftning af unit, send blot en kopi af faktura,...

Automatiske plæneklippere

Automatiske plæneklippere Varmeværket har faet automatiske plæneklippere pa arealet med solpanelerne. Se et "medarbejdergalleri" her

Besøg fra Kirsebærhaven

//