Er din varmeinstallation tæt?

11. marts 2020

Er din varmeinstallation tæt?
Der forsvinder 1.000 l vand i døgnet fra varmenettet.
Du kan let tjekke om det er din installation, der er utæt.
Luk for returhanen (den koldeste af de to haner).
Tryk 6 gange på den venstre knap på varmemåleren, så skal den gerne vise 0 l/h.
Åbn hanen langsomt igen.