Borgermøde i Veddum Sal 4/10 1994. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv I oktober 1994 var der orienteringsmøder i Veddum, Skelund og Visborg og den 16. januar 1995 blev Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk a.m.b.a stiftet. Forudsætningen for at sætte byggeriet i gang var tilslutning af 70 % af de mulige forbrugere. I august var samlet tilstrækkeligt med tilsagn (71 %).
De første spadestik blev taget 9/8 1995 af børnehavebørnene. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
Gravearbejdet til ledningsnettet påbegyndes også i august. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
28. oktober 1995 var der rejsegilde og i december kom der varme på kedlen. Motorerne ankom i november og i løbet af de første måneder i 1996 kom de i drift. Foto Ole Loell, Lokalhistorisk arkiv
Børnehavebørn trykkede på knappen, der startede den første motor 27. april 1996. Ved indvielsen var antallet at tilmeldte steget til 418 (80 % af det mulige antal). Varmeværket fik en vanskelig start, da afgiften på naturgas steg langt mere end forudsat.
Efter en lang og sej politisk indsats åbnede folketinget endelig i 2012 for, at de hårdt ramte barmarksværker kunne få lov et købe varme produceret på biomasse. Vi fik en aftale med Hadsund fjernvarme, som fra 1/1 2013 har suppleret med varme produceret på flis. Samtidig blev indført forblivelsespligt, så eksisterende forbrugere ikke kan melde sig ud. I december 2012 er gravearbejdet med rørledning fra Hadsund til Visborg startet. Danny Juul Jensen fotograferede. I 2014 var varmeprisen faldet med 45 % og der kom medlemstilgang igen.
I 2016 supplerede værket med et solvarmeanlæg. I 2020 har værket flere forbrugere end nogensinde.