Årsregnskabet er nu fremlagt

9. september 2023

Det reviderede regnskab er nu fremlagt. Formanden skriver bla.:

Vores hovedaktiviteter består i lighed med tidligere år i levering af fjernvarme til værkets forbrugere.

Vi er stadigvæk inde i en god vækst. Vi er nu 461 forbrugere på vores varmeværk. Jeg vil hermed
gerne byde alle de nye forbruger velkommen i vores selskab.

Årets nettoomsætning udgør 10.594.818 kr. mod sidste år på 5.959.676 kr. Det ordinære resultat
udgør 1.001.853 kr. mod sidste år -3.279.887 kr.

MWh prisen fra Hadsund Varmeværk er steget med pris 20,3 % i forhold til sidste år, svarende til en
merpris på ca. 520.000 kr. På trods af det, har vi leveret et fornuftigt resultat.

Vores varmeproduktion ab værk er faldet med ca. 4,0 %, og varmesalg i MWh er faldet med ca. 6 %.

Årets resultat er lidt bedre end Bestyrelsen havde forventet. Vi kunne have sænket prisen lidt, men vi
fastholder den varmepris vi har og forventer at kunne begynde at sænke prisen igen til næste år.

Vedligehold og investering.
På vedligehold har der ikke været de store ting i løbet af året. I det kommende regnskabsår har vi
afsat 175.000, - kr. mere, da vi skal have skiftet to vejbrønde og vi skal også have set til
lyddæmperne på vores motorer.

På investering har vi også haft et stille år. Vi er hele tiden på udkik efter nye muligheder for at
producere billigere varme, men der har ind til nu ikke været noget der har været rigtig interessant.


Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med at yde et tilskud på 3.000 kr. til udskiftning af de gamle
units/varmevekslere til nye og meget mere effektive modeller. Derudover har vi besluttet, at man ved
køb af unit hos varmeværket, har mulighed for at betale i rater over 12 mdr.

Bestyrelsen
Anders Andersen

//