Tab på salg af el må ikke indregnes i varmeprisen.

19. januar 2024

V-S-V kraftvarmeværk har haft et tab på salg af el i 2021. Dette tab betaler vi af på over varmeregningen. Energitilsynet har besluttet at tabet skal tilbageføres til forbrugerne.

Vi samarbejder med Dansk Fjernvarme og Energitilsynet om en løsning på, hvordan vi kan komme videre.

Da statens tilskud til kraftvarmeanlæg faldt bort i 2018, etablerede Dansk Fjernvarme og Danske Kraftvarmeværker et selskab, hvor man kunne at indgå aftaler om fast betaling for elproduktion et kvartal ad gangen. Formålet var alene at sikre varmeprisen til gavn for forbrugerne. 87 værker gik med på ordningen herunder Veddum-Skelund-Visborg kraftvarmeværk.

Aftalerne gav et positivt bidrag til varmeprisen lige til andet halvår af 2021, hvor energipriserne løb løbsk. På kort tid opstod et tab, ingen havde forudset.

På den vores ordinære generalforsamling redegjorde revisoren for tabet og baggrunden herfor. Tabet fremgik som en særskilt post i årsregnskabet, som blev godkendt, herunder at beløbet indregnes i varmepriserne over en årrække.

 

Se hele afgørelsen her: Afgørelse om indregning i varmeprisen af tab på finansielle elmarkedsprodukter – Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme-værk (forsyningstilsynet.dk)

//