Referat fra generalforsamling 2021

21. september 2021

Ref. Orla Jørgensen

Referat fra Generalforsamling

Mandag den 20. september 2021 kl. 19.00 i Kulturhuset Veddum Sal af 1884

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  • Henrik Skov Madsen
 1. Beretning for det forløbne regnskabsår
  • Formanden fremlagde beretningen som er omdelt med årsrapporten
 1. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  • Jørgen Velling fremlagde de omdelte regnskab
  • Regnskabet blev godkendt
 1. Budget for indeværende drifts år fremlægges
  • Jørgen Velling fremlagde budget.
  • Spørgsmål om der forventes samme elproduktion næste år.
   • Ja, varmeværket kommer til at levere, når der ikke er sol og vind nok.
  • Spørgsmål om overdækning i budgettet på 3 mio. kr.
   • Det er godkendt og det medfører en mere stabil pris.
 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af værkets drift samt investeringsplan for kommende år
  • Ingen forslag Anders redegjorde for at prisstigningen var nødvendig fordi værket hænger på at producere el til en fast mindstepris frem til nytår, mens spotpriserne på både el og gas er steget voldsomt.
  • Spørgsmål hvorfor vi ikke også har låst gasprisen.
   • Vores erfaringer med faste priser er kun dårlige, selvom det lige nu ville have været en fordel på kort sigt.
 1. Indkomne forslag fra andelshavere
  • Ingen
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Genvalg af Veddum: Orla Jørgensen, Skelund: Peter Muhl Vejen, Visborg: Jess Nørholm
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Genvalg af: Veddum: Jørgen Luckow og Skelund Hans Jørgen Hansen

Nyvalg af: Bodil Holst Visborg.

 1. Valg af revisor
  • Genvalg af Jørgen Velling
 1. Eventuelt
  • Spørgsmål om bestyrelsen accepterer brændeovne.
   • Bestyrelsen kan og vil ikke blande sig i, om medlemmerne har brændeovn.

Referatet godkendt d. 21.09.2021

 

Henrik Skov Madsen

Dirigent

//