Generalforsamling 2022

21. september 2022

Referat fra Generalforsamling

Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00 i Visborg forsamlingshus.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
  • Henrik Skov Madsen

 

 1. Beretning for det forløbne regnskabsår
  • Formanden (AA) fremlagde beretningen som er omdelt med årsrapporten
  • ? Ove Nielsen. Hvad er det der er gået galt med el-salget.
   • Siden 2017 har vi givet bud på salg af el til fast pris et kvartal ad gangen. Udviklingen i el- og gaspriser gjorde det pludseligt til en dårlig forretning.
  • ? Danny Juul Jensen har hørt at flis-varmeprisen måske stiger med 20 % næste år.
   • Bo Holt Andreassen fra Hadsund fjernvarme har aftalt priser frem til juli 2023, han forventer højst 10 % højere pris. Længere kan ingen spå.
  • ? Er udgift til advokat afsluttet.
   • AA: Nej, men vi forventer det er meget tæt på.
 1. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  • Jørgen Velling fremlagde de omdelte regnskab
  • ? Spørgsmål om personaleudgifterne er nødvendige
   • AA: Formanden er ansat som driftsleder og der er ansat en pedel. Alternativet ville være en driftsleder ude fra.
  • Regnskabet blev godkendt

 

 1. Budget for indeværende drifts år fremlægges
  • Jørgen Velling fremlagde budget.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af værkets drift samt investeringsplan for kommende år
  • Ingen forslag. AA redegjorde for værkets drift mv.

 

 1. Indkomne forslag fra andelshavere
  • Ingen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Genvalg af Veddum: Johny Rasmussen, Skelund: Anders Andersen, Visborg: Tom Melgaard

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Genvalg af: Veddum: Jørgen Luckow, Skelund: Hans Jørgen Hansen og Visborg: Bodil Holst.

 

 1. Valg af revisor
  • Genvalg af Jørgen Velling

 

 1. Eventuelt
  • Spørgsmål om vi er bundet til at benytte naturgas
  • Nej ikke mere.
  • Spørgsmål om der er begrænsning på, hvor meget varme vi må få fra Hadsund.
   • Nej der er kun et spørgsmål om kapacitet. I øvrigt drøfter begge værker en sammenslutning på lang sigt. Det kræver dog en række regelændringer.
  • Hvad koster en ny fjernvarmeunit.
   • Værket giver 3.000 kr. i tilskud til unit, men ved ikke hvad prisen er for forbrugeren. Der blev nævnt priser mellem 3.500 kr. og 6.000 kr., når tilskud er trukket fra.
//