Referat fra generalforsamling 2023

19. september 2023

Ref. Orla Jørgensen

Referat fra Generalforsamling mandag den 18. september 2023 kl. 19.00 i Veddum Sal.

 

Dagsorden

 

1.           Valg af dirigent

 • Henrik Skov Madsen

2.           Beretning for det forløbne regnskabsår

 • Formanden (AA) fremlagde beretningen, som er omdelt med årsrapporten
 • Hvornår skal motorerne skiftes eller hovedrepareres
  • En motor er renoveret. De to andre forventes at have omkring 5.000 driftstimer tilbage -hvorvidt de skal renoveres eller skrottes til den tid, afhænger af situationen.
 • Beretningen taget til efterretning

3.           Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

 • Jørgen Velling fremlagde de omdelte regnskab
 • Hvad sker der, når grund og bygninger er afskrevet om 3½ år
  • Det betyder ikke at de er slidt op, men at gælden er afskrevet, så vi får blot en bedre økonomi.
 • Er tillæg for høj returtemperatur steget
  • Nej, Anders kommer gerne ud og ser på opgørelse og rådgiver om afkøling. Værket fungerer mest effektivt, når returvandet afkøles tilstrækkeligt.
 • Hvad er forskellen på personaleomkostninger i note 6 og i note 8.
  • I note 6 er der 7.165 kr. til julegaver o.l. til personalet. I note 8 er bestyrelses­honorar samt lønning til Anders for driftsledelse, som han har overtaget fra Verdo og Jørgen for pedelarbejde.
 • Regnskabet blev godkendt

4.           Budget for indeværende drifts år fremlægges

 • Jørgen Velling fremlagde budget. Der regnes med uændrede priser det kommende år.

5.           Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af værkets drift samt investeringsplan for kommende år

 • Ingen forslag. AA redegjorde for værkets drift mv. Hvis der kommer en energipark Øst, kan det måske blive en mulighed at varmeværkerne i området aftager varme derfra. Intet er dog besluttet.

 

6.           Indkomne forslag fra andelshavere

 • Ingen

 

7.           Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Genvalg af
  • Veddum: Orla Jørgensen,
  • Skelund: Hans Jørgens Hansen,
  • Visborg: Jess Nørholm

8.           Valg af suppleanter til bestyrelsen

 • Genvalg af:
  • Veddum: Jørgen Luckow,
  • Visborg: Bodil Holst.
 • Der er ingen kandidat fra Skelund, så bestyrelsen pålægges selv at finde en suppleant fra Skelund.

9.           Valg af revisor

 • Genvalg af Jørgen Velling

10.        Eventuelt

 • Kan der fortsat skaffes flis
  • Endnu fås det til en rimelig pris men fremtiden er usikker. Derfor forbereder Hadsund fjernvarme også supplerende varmekilder f.eks. elkedel og varmepumpe. Når aftaget er stort nok, kan el købes til en lavere tarif, derfor er det mere aktuelt i Hadsund end i V-S-V.

 

 

Referatet godkendt d.

 

 

Henrik Skov Madsen

Dirigent

//